ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ

Ludhiana Punjabi

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (12 ਮਾਰਚ 2023) : – 11KV ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ 11KV ਕੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ 11KV ਫੀਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 13.03.2023 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮਾਂ 09:30 ਤੋਂ 18:00 ਤੱਕ

  1. 11KV ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ
  2. 11 ਕੇਵੀ ਗੀਤਾ ਨਗਰ
  3. 11KV ਲਵਲੀ ਡਾਇੰਗ

ਸਮਾਂ 09:30 ਤੋਂ 14:30 ਤੱਕ

  1. 11KV ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ
  2. 11KV ਬਾਲਾ ਜੀ
    11KV kapanī bāga phīḍara nū dōphāṛa karana la’ī navīṁ 11KV kēbala lagā’uṇa la’ī nimanalikhata 11KV phīḍara kal’ha mitī 13.03.2023 Nū bada kītē jāṇagē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *